Bestaat telepathie?


Mijn vriendin zegt telepathisch te zijn. Ik vind dat onzin. Zijn er ooit mensen geweest die echt bewezen hebben gedachten te kunnen lezen? – Ronnie

Foto: © Antony Mcaulay | Dreamstime.com
Als dat werkelijk zo is, dan zijn jullie binnenkort rijk. Al bijna vijftig jaar looft de Amerikaanse goochelaar James Randi een beloning van 1 miljoen dollar uit als je kunt aantonen dat je bovennatuurlijke gaven hebt. De prijs is beschikbaar voor iedereen die onder laboratoriumomstandigheden telepathie kan bewijzen.

Misschien moet je het wel zeker weten voor je een ticket naar Amerika boekt. We hebben de ideale oplossing voor je. Span een laken in de woonkamer en zet je vriendin aan de andere kant zodat ze gegarandeerd niets kan zien. Pak speelkaarten, schud ze flink. Neem een kaart en geef haar met een belletje een seintje dat je er naar kijkt en je hard concentreert op de afbeelding. Vraag haar op te schrijven (niet te zeggen) welke kaart het is. Herhaal deze procedure met alle kaarten. Leg de kaarten op de volgorde van bekijken op een stapel.

Waarschijnlijk heeft je vriendin er één of twee goed, wat je statistisch als gemiddelde mag aanhouden als iemand gokt. Als het goed is, ben je nu van haar claim over telepathie af.

De wetenschap onderzoekt het fenomeen telepathie al decennia, maar tot nu toe is niemand gevonden die over deze buitengewone gave beschikt. Bij onderzoeken worden vaak Zener-kaarten gebruikt. Dit systeem bestaat uit 25 kaarten, onderverdeeld in groepen van vijf. Op elke kaart staat makkelijk te onthouden figuur, zoals een vierkant of een ster.

Proefpersonen krijgen een Zener kaart voor zich op tafel met de afbeelding naar beneden. Ze moeten vertellen welke afbeelding op de achterkant staat. Tot nu toe is niemand er in geslaagd om de kaarten goed te beschrijven. De meeste proefpersonen hebben maar een paar kaarten goed, zoals je zou verwachten bij giswerk.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.

Follow Faqtman on Twitter