Bestaan geesten?


Hoe kan de geest van een overleden persoon nog steeds bezig zijn met onze wereld en nabestaanden?
Paragnosten kunnen geesten oproepen.
Dat wil zeggen dat er dus een bewijs zou zijn over een leven na de dood.
Wanneer krijgt een geest dan eindelijk eeuwige rust? – Albert

Je gaat van nogal wat veronderstellingen uit, Albert. Ten eerste dat paragnosten geesten ‘kunnen oproepen’.

Tot nu toe is nog nooit onder wetenschappelijk verantwoorde omstandigheden aangetoond dat iemand contact heeft met het geestenrijk. Er staat al twintig jaar een prijs van een miljoen dollar klaar voor de eerste persoon die kan bewijzen dat hij of zij met de doden kan praten. Nog nooit is iemand daarin geslaagd.

Medium Derek Ogilvie heeft zich aan de test onderworpen en is niet eens door de voorronde gekomen. Toch beweert hij wekelijks op televisie met geesten te ‘fluisteren’. Hoe komt hij daar mee weg? Door een techniek toe te passen die cold reading heet. Daarmee wek je de indruk dat je speciale gaven hebt, terwijl je niets anders doet dan slim communiceren.

Het meest simpele antwoord op je vraag is dan ook dat niemand weet of er geesten bestaan en wanneer ze rust krijgen. Bewijs voor leven na de dood is er ook niet, slechts geloof. Niemand is ooit teruggekomen uit de dood met een beschrijving van de hemel (of de hel). Je zult het dus met je eigen fantasie en levensovertuiging moeten doen.