Evolutie of schepping?


Wetenschappers zeggen dat we voortkomen uit de aap. Maar de Bijbel zegt iets heel anders. Wat is waar? – EEA

Dit gaat weer een hoop gedoe opleveren met orthodoxe christenen, maar dat moet dan maar. Reageer vooral, maar houd het netjes.

De stand van de wetenschap is dat 65 miljoen jaar geleden er een soort martertje over de aarde rondliep met de naam plesiadapis. In de daaropvolgende 30 miljoen jaar evolueerde dit beestje tot een klein soort aap, de notharcus. Nog vele miljoenen jaren later ontstonden daaruit verschillende soorten apen, een kleinere hoofdsoort en een andere hoofdsoort die geregeld op de achterpoten liep en flink uit de kluiten begon te groeien, de hominidae. Uit deze latere hoofdsoort zijn de mens, orang oetangs, chimpansees en gorilla’s voortgekomen. We komen dus niet voort uit de apen die je in de dierentuin kunt bewonderen, we delen een voorouder.

De hominidae worden steeds slimmer. Vanaf 1 miljoen jaar geleden laten ze vuistbijlen en andere werktuigen achter in de grond op plekken die we nu kennen als China, Ivoorkust en IndonesiĆ«. Zo’n 260.000 jaar geleden maken hun achter-achterkleinkinderen vuur aan wat nu de Nijl heet. De eerste wezens die worden erkend als ‘mens’ liepen zo’n 195.000 jaar geleden rond in Afrika. In 14.000 voor Christus zijn er al acht miljoen mensen.

Een alternatieve kijk op de schepping: het vliegende spaghettimonster.
Een alternatieve kijk op de schepping: het vliegende spaghettimonster.

Dit hele verhaal zegt orthodoxe Christenen helemaal niets. Zij geloven in een schepping, ergens tussen de vijfduizend en tienduizend jaar geleden. God schiep Adam en Eva en de rest van de vroege geschiedenis is na te lezen in de Bijbel. Fossielen, koolstofdatering van bodemvondsten en andere wetenschappelijke begrippen leggen deze mensen naast zich neer.

In Amerika is een schrikbarende 40 tot 50 procent van de bevolking overtuigd dat het zo is gegaan. In westelijk Europa gelooft ongeveer een tiende van de mensen in deze verklaring voor ons bestaan. Veel Europese christenen geloven tegenwoordig dat het Bijbelverhaal over de schepping een parabel is, een verhaal met mystieke en symbolische waarde, maar geen feitelijk verslag.

Faqt is een populair-wetenschappelijke nieuwssite. Je mag van ons geloven wat je wilt (zelfs dat we allemaal kinderen zijn van een groot spaghettimonster) maar als je het ons vraagt, dan is de evolutie de beste verklaring voor ons bestaan. De bewijzen zijn zo talrijk dat je een groot bord voor je kop moet hebben om een andere theorie serieus te nemen. In 6000 voor Christus, volgens veel orthodoxe christenen het moment dat de aarde werd geschapen, waren er al 30 miljoen mensen op aarde.

Ook een vraag? Stel via info[at]faqt.nl of via het contactformulier.