Hoe noem je het eerste decennium van een eeuw?


De jaren van 1920-1930 noem je de twintiger jaren, daaropvolgend de dertiger jaren. Maar van 1900 tot 1910 noem je niet de tieniger jaren……… is hier een benaming voor? – Arienne

Zonder gelijk vervelend te willen doen, maar de officiële benameing is ‘de jaren twintig’ en ‘de jaren dertig’. De ‘twintiger jaren’ is een Germanisme. Maar je hebt gelijk dat we voor iedere decennium een naam hebben, behalve voor de eerste twee.

Voor de eerste tien jaren van een decennium (dus ook de periode van 2000 tot 2010) gebruiken we meestal de benaming ‘begin van de eeuw’. We pakten er de biografie van de bekende jurist Johannes van der Hoeven bij: ‘Zijn naam is verbonden aan […] wetsontwerpen die aan het begin van de eeuw van kracht werden, onder andere de Drankwet (1904), de Telegraaf- en telefoonwet (1904), de Motor- en rijwielwet (1905) en de Loterijwet (1905).’

De zeppelin was een van de grote uitvindingen van het begin van de 20ste eeuw en de jaren tien.

Het decennium dat daarop volgt heet officieel ‘de jaren tien’, maar die term is nooit erg populair geworden. Toch vonden we in de database van de Nederlandse letteren de term 6533 keer in Nederlandse en Vlaamse boeken, een teken dat schrijvers de term toch zo nu en dan nodig hebben.

Follow Faqtman on Twitter