Zijn intelligente mensen sociaal zwakker?


Mijn omgeving beweert steeds dat hoger opgeleiden sociaal onhandiger zijn dan lager opgeleiden hoewel ze wel toleranter en minder agressief zouden reageren. Hoe zit het nu en wat verstaat men allemaal onder ‘sociaal’? – Toon

De bewering dat hoger opgeleiden sociaal onhandig zijn, is net zo onwaar als de bewering dat blondjes dom zijn en dikke mensen gezellig. Het zijn allemaal vooroordelen, die wetenschappelijk niet worden ondersteund.

Maar dit vooroordeel komt natuurlijk wel ergens vandaan. Op jonge leeftijd wordt er al een strikt onderscheid gemaakt tussen de nerds (de intelligente whizzkids die houden van wiskunde en techniek, alle afleveringen van Star Trek kunnen navertellen, maar sociaal niet uit de verf komen), en de Popie Jopies (de jongeren met de vlotte babbel, die weten wat cool is en wat niet).

Het klassieke beeld van de nerd is gebasseerd op niets anders dan vooroordelen. Foto: © Raul Gino Santa Maria
Dit clichébeeld wordt nog eens lekker aangedikt in films en op televisie. En voilá : het stereotype van de sociaal onhandige studiebol is geboren. We worden dus mede beïnvloed door vooroordelen, maar er wordt ook geredeneerd dat intelligente, hoog opgeleide mensen zó veel tijd hebben geïnvesteerd in hun intellectuele ontwikkeling, dat ze vergeten zijn ook hun sociale en emotionele kant te ontwikkelen.

Wat de redenering ook is, psychologen hebben geen correlatie gevonden tussen intelligentie en sociaal gedrag. Bij kinderen daarentegen is er wel een verband gevonden, dat ironisch genoeg haaks staat op het vooroordeel. Zo kwam de Amerikaanse psycholoog Lewis Terman tot de conclusie dat hoog intelligente kinderen, ook sociaal buitengewoon goed ontwikkeld zijn. Het vooroordeel dat superslimme kinderen op sociaal-emotioneel gebied achterlopen, klopt dus niet.

Waar hoog intelligente mensen soms wel mee te maken hebben, is dat ze afwijkend zijn van de norm. Ze reageren anders op situaties en vinden het lastiger om over koetjes en kalfjes te praten, waardoor ze soms moeilijker aansluiting vinden bij minder intelligente mensen. Omdat ze niet worden begrepen, trekken ze zich terug, wat door hun omgeving geïnterpreteerd kan worden als autistisch of sociaal zwak.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.

Follow Faqtman on Twitter