Waarom heet Amsterdam ‘Mokum’?


Je hoort wel eens de naam Mokum, als het over Amsterdam gaat. Waar komt die naam vandaan? – A.Fan

De naam ‘mokum’ komt van het hebreeuwse woord ‘makom’, oftewel ‘stad’. Joodse handelaren gaven steden tot de Tweede Wereldoorlog vaak een bijnaam. Als ze dan met elkaar aan het praten waren, wisten niet-Joden (de ‘gojim’) niet waar ze met hun mogelijk dure handelswaar (diamanten!) heen reisden.

In het systeem van de handelaren begon de naam van een stad altijd met Mokum. Daarna volgde de klank van een letter uit het hebreeuwse alfabet om de werkelijke naam van de stad aan te duiden.

Het Hebreeuwse schrift. Weinig mensen buiten de joodse gemeenschap kunnen dat lezen.
Het Hebreeuwse schrift. Weinig mensen buiten de joodse gemeenschap kunnen dat lezen.

Berlijn was bijvoorbeeld Mokum Beisz, Dordrecht werd Mokum Dollet. In dit systeem werd Amsterdam ook wel Mokum Allif.

Na de oorlog raakte deze geheimtaal in onbruik. Alleen de naam Mokum voor Amsterdam bleef hangen.