Psychopaten kunnen wél meevoelen, maar willen gewoon niet


Mensen zijn sociale wezens. Het is belangrijk voor ze om enigszins te kunnen meevoelen met wat andere mensen voelen en meemaken. Lang niet iedereen is daar goed in: psychopaten, narcisten en manipulatieve types zitten helemaal niet met wat andere mensen voelen. Nieuw onderzoek laat zien dat zulke mensen wel kúnnen meevoelen met anderen, maar dat ze er simpelweg voor kiezen om dat niet te doen.

Onderzoekers vroegen 278 mensen om anoniem een online vragenlijst in te vullen om hun persoonlijkheid en cognitieve vaardigheden te meten. De vragenlijst meet inlevingsvermogen op twee manieren. De deelnemers moesten aangeven in hoeverre ze het eens zijn met stellingen als ‘Voordat ik iemand bekritiseer, probeer ik me voor te stellen hoe ik me zou voelen in hun plaats’. In de andere test kregen de deelnemers twintig foto’s te zien van positieve emoties en nog eens twintig foto’s van negatieve emoties. Ze moesten aangeven welke zij dachten welke positief en welke negatief waren. Op die manier kan gemeten worden of mensen kunnen herkennen hoe anderen zich voelen.

Zo werd ontdekt dat mensen die hoog scoren op afwijkend gedrag toch prima in staat zijn om emoties van anderen te herkennen. Ze lijken gewoon niet geïnteresseerd te zijn in de gevoelens van anderen.

Natuurlijk is het wel een beperking van dit onderzoek dat de enquête niet is gehouden onder mensen bij wie psychopathie of een van de andere afwijkingen echt is vastgesteld. Meer onderzoek is dus nodig om zeker te weten dat psychopaten toch echt empathisch kunnen zijn.