Magnetisch veld van zon ‘flipt’


Op de zon wordt de magnetische noordpool binnenkort de zuidpool en omgekeerd. Daar is op zich niets vreemds aan, het gebeurt iedere 11 jaar. De zon volgt een cyclus waarin de activiteit van onze ster toeneemt. Op het maximum draait het magnetisch veld van de zon dan om. We naderen nu dat maximum.

Dat omdraaien – Nasa spreekt van een ‘flip’ – vindt de komende 3 tot 4 maanden plaats en heeft voor de mensen op aarde geen directe gevolgen. Het magnetisch veld van de zon is relatief zwak, hoewel het wel groot is. Zelfs Pluto zit nog in het veld.

De aandacht voor de zon is de laatste jaren gegroeid. De zon is momenteel erg zwak voor een maximum. Zo zijn er weinig zonnevlekken te zien, wat normaal wel het geval is tijdens een maximum. Nu gaan we richting een minimum, waarin de activiteit altijd al laag is. Sterrenkundigen aan de Amerikaanse Stanford universiteit waarschuwden recent dat de zon wellicht een superminimum tegemoet gaat. Dat betekent zeer koude winters – bijna alle Elfstedentochten zijn tijdens zonne-minima.

De enigen die gevaar lopen door de ‘flip’ zijn astronauten en satellieten. Tijdens het omdraaien komen er grote hoeveelheden geladen deeltjes vrij rond de evenaar van de zon. Die kunnen potentieel schadelijk zijn voor mensen en machines buiten onze dampkring.