Japan: de psychologische nasleep


De ramp in Japan heeft veel mensen het leven gekost, maar de psychologische gevolgen zijn over een tijdje pas voelbaar.

Wat is de psychologische impact van (natuur)rampen zoals zich die hebben voorgedaan in Japan? Volgens psycholoog Dr Magda Osman, verbonden aan de Universiteit van London, staat de Japanners na een periode van heropbouwen en schoonmaken een tweede malaise te wachten.

Verwoestend is de aardbeving die Japan heeft getroffen, maar wat zijn de gevolgen op de lange termijn?

Volgens Osman gaat de nasleep van een ramp altijd hand in hand met een toename van psychische problemen bij de slachtoffers. Dit heeft er hoofdzakelijk mee te maken dat slachtoffers van een natuurramp, het gevoel van controle verliezen.

Osman: ‘Controledrift is als mentale brandstof. Het is een drijvende kracht, die ervoor zorgt dat we gemotiveerd blijven. Als er onvoorspelbare dingen gebeuren, buiten onze macht om, kunnen we het gevoel krijgen geen enkele invloed te hebben op de wereld om ons heen. En dat zorgt voor minder zelfvertrouwen en depressie.’

Gelukkig zitten er ook positieve kanten aan rampspoed. Aan de Universiteit van Sussex deden ze twee jaar geleden onderzoek naar de beleving van mensen die een rampsituatie hadden meegemaakt. Deze overlevenden gaven steevast aan dat ze verrast waren over hoe kalm en rustig iedereen bleef vlak na de ramp. Ook zou er een wij-gevoel ontstaan. Iedereen zit immers in hetzelfde schuitje, en probeert elkaar te helpen en ondersteunen. Rampen stimuleren de saamhorigheid wat essentieel is voor de instandhouding van een collectieve moraal.

Bron: Sciencedaily Foto: Flickr