Imiteren van accent is nuttig


Het nabootsen van een dialect helpt om het beter te verstaan, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

Ben je met iemand in gesprek met een vreemd buitenlands of regionaal accent, probeer dit accent dan na te doen. Het klinkt misschien een beetje dwaas, maar je zult deze persoon hierdoor wel beter begrijpen.

Iemand met een vreemd accent ga je beter verstaan door deze persoon te imiteren

Voor dit onderzoek moesten proefpersonen een onbekend dialect proberen te ontcijferen. Om er zeker van te zijn dat geen van de proefpersonen bekend was met deze tongval, werd er een nieuw dialect verzonnen, waarin de klinker ‘a’ werd vervangen door een ‘e’. Het woord ‘bal’ werd dus uitgesproken als ‘bel’.

Vervolgens moesten de proefpersonen naar honderd zinnen luisteren in dit vreemde dialect. Sommige proefpersonen kregen de opdracht alleen te luisteren, anderen moesten de zinnen opschrijven, of nazeggen in hun eigen taal, en weer anderen moesten het dialect proberen te imiteren. Uit het onderzoek bleek dat de imitatiegroep er veel beter in slaagde om de betekenis van de zinnen te begrijpen.

‘Als je een actie waarneemt – dus ook als je spraak hoort – worden in je hoofd de gebieden actief die je spraaksysteem aansturen alsof je zelf die actie zou uitvoeren. Napraten van een accent leert de hersenen hoe een klankvariant motorisch wordt gemaakt en bij welke standaardklank die hoort. Als je vervolgens iemand het dialect hoort praten, wordt dat motorische systeem in je brein weer actief en draagt het bij aan het begrijpen van de betekenis van woorden,’ zegt onderzoeker Harold Bekkering van de Radboud Universiteit.

De onderzoeksresultaten suggereren dat het nuttig is het zware accent van je gesprekspartner over te nemen. Het is alleen de vraag hoe deze persoon reageert als jij ook opeens in het plat Hagenees, of Limburgs gaat praten?

Bron: Psychological Science. Foto: Sharon Mollerus

Follow Faqtman on Twitter