Alle kinderen cyberpesten


Cyberpesten, oftewel online pesten, komt al aanzienlijk veel voor op de basisschool. Dit komt naar voren uit onderzoek van communicatiewetenschapper Niels Baas van de Universiteit Twente.

Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de kinderen aangaf wel eens slachtoffer te zijn geweest van online pesten. Nagenoeg alle kinderen waren al eens getuige geweest van een cyberpestincident, wat aangeeft dat cyberpesten al op de basisschool een probleem vormt. Daarbij spreken kinderen alleen van cyberpesten wanneer de dader ook werkelijk kwade bedoelingen heeft.

In alle andere gevallen spreken kinderen eerder van onschuldige plagerijen. Hoewel de kinderen zich er wel van bewust zijn dat de plagerij vaak anders op een slachtoffer overkomt, wordt dit vaak vergeten wanneer ze zelf dader of slachtoffer zijn.

Slachtoffers van cyberpesten vinden het moeilijk om er met hun ouders of leerkracht over te praten, omdat zij vrezen voor de gevolgen. Bij ouders zijn kinderen er vooral bang voor hun internettoegang te verliezen.

Bij leerkrachten is het vooral de angst dat de kwestie uitgebreid lassikaal wordt besproken. Ook bestaat de angst voor veroordeling door leeftijdsgenoten. Deze zoeken de schuld namelijk vaak bij de slachtoffers zelf, bijvoorbeeld omdat ze een ‘rare’ foto op hun Hyve hebben gezet. Dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden.