Geo

Wat is de invloed van de maan op de mens?

Als de zwaartekracht op aarde per minuut wisselt als gevolg van de stand van de maan en de zon (Kijk naar eb en vloed). Wat is dan de invloed van die zwaartekracht op de mens? En is er een waarneembaar verschil indien zon en maan in een lijn met elkaar staan? – Kees

[…]