Biologie

Heeft de ziel gewicht?

Dat de ziel een gewicht zou hebben heb ik al een paar maal gelezen. 100 jaar terug zou een zekere Dr. Duncan MacDougall proeven hebben gedaan die hierop wezen. Onlangs las ik in een verhaal van Dan Brown (van de ‘Da Vinci code’) dat een onderzoekster op gebied van Noetic sciences, een proef met een afgesloten kist deed, waarin het gewicht van een stervende man heel precies werd gewogen; voor en na het verscheiden. Dit zou verschillend zijn. Is hierover iets wetenschappelijks bekend? – Serious

[…]