Geen categorie

Zijn intelligente mensen sociaal zwakker?

Mijn omgeving beweert steeds dat hoger opgeleiden sociaal onhandiger zijn dan lager opgeleiden hoewel ze wel toleranter en minder agressief zouden reageren. Hoe zit het nu en wat verstaat men allemaal onder ‘sociaal’? – Toon

[…]