Wetenschappers vinden ‘alarmbel’ voor ernstige Corona


theorie: meteoriet bracht coronavirus naar de aarde

Kun je voorspellen voor wie Corona gewoon een griepje is en wie er levensbedreigend ziek van wordt? Volgens een Nederlands-Duits onderzoeksteam wel. Zij hebben gezien dat de uitstroom van onrijpe cellen uit het beenmerg naar het bloed er in een vroeg stadium op wijst dat de ziekte ernstige vormen gaat aannemen.

Het gaat om niet uitgerijpte celtypen die in bloed terecht komen, zo schrijven onderzoekers van het Radboudumc in het wetenschapsblad Immunity. Normaal ontwikkelen zulke cellen zich tot bloedcellen, maar bij COVID-19 komen ze in grote hoeveelheden onrijp in het bloed terecht. Mogelijk dragen die cellen bij aan optredende complicaties.

Infecties met het SARS-CoV2 virus leiden tot zeer uiteenlopende ziektebeelden. Veel van de infecties verlopen mild of zelfs zonder klachten, maar in ernstige gevallen beschadigen longen, hart, nieren en andere organen. Heftige afweerreacties spelen daarbij een belangrijke rol, maar er is steeds meer bewijs dat schade aan bloedvaten en een verhoogde stolling ook doorslaggevende factoren zijn voor een ernstig ziektebeloop. Bloedstolsels in de longen zijn zelfs één van de belangrijkste oorzaken van overlijden aan COVID-19.

Dankzij deze nieuwe vondst zijn dat soort heftige reacties nu beter te voorspellen, waardoor artsen eerder kunnen beginnen met behandelen van allerlei symptomen. Bijvoorbeeld door het geven van bloedverdunners en afweeronderdrukkers. Dat laatste lijkt contraproductief, maar het is juist het afweersysteem dat de ziekte verergert.