We ‘blankificeren’ slimme zwarten


Hoe progressief we ook menen te zijn, we zijn allemaal racisten. Onderzoek na onderzoek bewijst dat we – bewust of onbewust – altijd onderscheid maken op grond van ras. Aan de hele rij experimenten die dit bevestigen is een interessante toegevoegd. Uit die proefneming blijkt dat we een donkere man met een opleiding als blanker waarnemen.

De opzet van het experiment aan de San Francisco State University (VS) was simpel. Blanke proefpersonen kregen in een filmpje in een flits de woorden ‘onwetend’ of ‘opgeleid’ te zien. Direct daarna kregen ze de foto van een zwarte man te zien.

Veel later kregen ze de foto van de man te zien in zeven varianten, met de computer lichter of donkerder gemaakt (zie afbeelding). De man precies in het midden was het origineel. De vraag was om de versie met de juiste huidskleur te selecteren.

Mensen die in een flits het woord ‘opgeleid’ hadden gezien, waren daar het slechtste in. Ze kozen in meer dan de helft van de gevallen voor een lichtere variant van de foto, vaak zelfs de lichtste versie. De mensen die in een flits ‘onwetend’ hadden gezien, maakten veel minder fouten.

De onderzoekers noemen dit ‘huidskleur vooringenomenheid’. Ze denken dat die wordt veroorzaakt door het zien van een eigenschap die we eigenlijk niet bij een donker iemand vinden horen. Dus maken we hem of haar in ons hoofd iets lichter. Een eigenschap die we beter bij die persoon vinden passen, bevestigt het vooroordeel.

Dit onderzoek bevestigt een eerder experiment waarin mannen met een donkerdere huidskleur als agressiever werden beoordeeld. Die eigenschap vinden we schijnbaar beter passen bij een dergelijke huidskleur.

Het experiment wordt beschreven in het wetenschappelijke vakblad SAGE Open.