Wat is wijsheid?


Bij wijsheid denk je al snel aan een oude man met een witte baard, een grootmoeder, of aan een fragiele stamoudste met lendenlap en één tand. Wijs staat voor rust, inzicht en mededogen, denken wij bij Faqt. Maar de definitie van wijsheid is helemaal niet zo vaststaand en zeker niet universeel, blijkt uit een enquête onder 30 wetenschappelijke experts op het vlak van wijsheid.

Hoezo alleen mensen?
Hoezo alleen mensen?

Dilip Jeste en Thomas Meeks (beide professoren in psychiatrie en geriatrie) vroegen naar hun definitie van wijsheid. Sommigen legden het verband met spiritualiteit, andere meenden juist dat het vooral een kwestie van intelligentie is. Uiteindelijk konden de twee toch tot een soort definitie komen, hoewel nog wat vaag.

Wijsheid is louter een menselijke eigenschap. Het is een teken van emotionele en cognitieve ontwikkeling op basis van ervaringen. Wijsheid is een persoonlijke kwaliteit die kan toenemen met de jaren. Maar wijsheid kun je tot op zekere hoogte ook aanleren en meten. En – de onderzoekers komen nu eenmaal uit de medische hoek – wijsheid valt niet te vergroten met medicijnen. Verder onderzoek zal de culturele dimensie moeten blootleggen.

Beeld: Brian Scott.