Waarom mensen in samenzweringen geloven


Er is een geheime wereldregering. Die bestaat bovendien uit reptielen die een rubberen mensenpak aanhebben. Klinkt gek, maar grote groepen mensen wereldwijd geloven in het bestaan van deze reptilians. Maar waarom eigenlijk? Want er is geen bewijs voor deze en vele andere samenzweringstheoriën. Psychologen denken nu een van de belangrijkste redenen te hebben gevonden.

Samenzweringen zijn namelijk lekker spannend, zeggen psychologen van de VU Amsterdam. Ze lieten mensen nieuwsberichten lezen over echte feiten, zoals de brand in de Notre Dame in Parijs. De ene helft van de proefpersonen kreeg de feiten te horen, de andere helft las dat achter alles een geheime groepering zat.

Mensen zagen de verhalen over complotten als interessanter, vermakelijker, belangrijker, meeslepender, mysterieuzer, avontuurlijker, boeiender, opwindender en angstaanjagender dan de officiële versie van de gebeurtenissen. Bovendien vonden de mensen van de VU dat deelnemers die de samenzwering als vermakelijker beschouwden, de samenzwering eerder onderschreven.

Vooral dat laatste is belangrijk. Hoe meer mensen een voorkeur voor sensatie hebben, hoe meer ze sensationele berichten geloven. En voor dat je het weet, denk je dat er 5G chips in een vaccin zitten. De onderzoekers vermoeden dat nieuwsuitzendingen die meer de nadruk leggen op sensatie het gevoel dat er samenzweringen zitten achter nieuwsfeiten verder vergroten. Maar meer onderzoek is nodig.