Vrouwen moeten niet koppen


koppen door meisje

Koppen is veel gevaarlijker voor vrouwelijke voetballers dan voor mannen, is de uitkomst van een uitgebreide studie. Tijdens dat onderzoek ontdekten Amerikaanse hersenkundigen dat kleine hersenbeschadigingen door koppen bij vrouwen vijf keer vaker voorkomen dan bij mannen.

De studie is gepubliceerd in het medische tijdschrift Radiology en meldt dat genderspecifieke richtlijnen voor de preventie van hoofdletsel bij voetbal noodzakelijk zijn. Die suggestie is al vaker gedaan, maar tot nu toe ontbraken harde gegevens. De nu gepubliceerde studie meet objectief veranderingen in hersenweefsel in plaats van symptomen die door de proefpersonen zelf worden gemeld.

De onderzoekers onderzochten 49 mannelijke en vrouwelijke voetballers tussen de leeftijd van 18 en 50, die ongeveer hetzelfde aantal kopballen hadden gemaakt in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. Een speciale MRI-procedure werd gebruikt om de witte stof in de hersenen te onderzoeken voor de verdeling van vocht in het weefsel.

De MRI-beelden toonden aan dat het volume aan beschadigde witte stof bij vrouwen vijf keer groter was dan bij mannen. Bij vrouwen werden acht hersengebieden getroffen, bij mannen slechts drie. Volgens de onderzoekers was de schade minimaal. Niettemin kunnen de beschadigingen voorbodes zijn van toekomstige hersenschade. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot een afname van mentale vermogens of gedragsveranderingen.