Vooral arme mensen zijn links


De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Het moet socialer. Nivelleren is een feest.

Als je weinig geld hebt, ben je geneigd het met deze uitspraken van linkse politici eens te zijn. Maar wat als je ineens niet meer arm bent? Hamer je dan nog steeds zo op herverdeling van rijkdom en ruime sociale regelingen voor de minder bedeelden?

Aan de universiteit van Warwick (GB) is een studie gedaan naar de politieke mening van mensen die de lotto of de loterij winnen. Ze concentreerden zich daarbij op mensen die nog nooit van hun leven rechts hadden gestemd. Een vijfde van die groep draait als een blad aan een boom om zodra hun bankrekening flink was gegroeid. De onderzoekers hebben een grondige steekproef gedaan, waarbij 4277 winnaars van geldprijzen tussen 1997 en nu werden bevraagd.

Daaruit blijkt dat hoe groter de geldprijs is, hoe meer mensen bij de volgende verkiezingen de neiging hebben om rechts te stemmen. Mensen hebben een zeer flexibele economische moraal, zo concluderen de onderzoekers. Solidariteit is een prachtig idee, zolang het om anderen gaat die jou via de Belastingdienst geld moeten geven. Worden de rollen omgedraaid, dan verdwijnen de idealen vaak.