Voor het eerst geteld: 780 talen in India


Dat India een taalkundig rijk land is, was al bekend. Maar welke talen worden er precies gesproken? En hoeveel talen in totaal? Gek genoeg was daar nooit onderzoek naar gedaan. Volgens de Indiase autoriteiten zijn er 122 officiële talen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Meer dan 3000 Indiase onderzoekers zijn daarom het land in getrokken om aan de 1,2 miljard inwoners te vragen: ‘wat spreekt u eigenlijk?’

Onderzoekscentrum Bhasha in New Delhi ontdekte dat er 780 talen worden gesproken in India. Sommige daarvan zijn zeer klein, zoals het Majhi, dat nog maar door vier mensen wordt gesproken. Een opmerkelijk exemplaar is het Narsi-Farsi, een geheimtaal die door dieven wordt gebezigd om niet afgeluisterd te kunnen worden. Een ander pareltje is Koti, dat uitsluitend door de transseksuele Hijras wordt gebruikt.

Om al die talen op te schrijven zijn ook schriften nodig, 66 verschillende manieren om taal te noteren, vonden de linguïsten.

De onderzoekers verwachten dat het aantal talen de komende jaren zal afnemen. Indiërs zijn veel mobieler geworden en trekken in toenemende mate naar de stad. Daar gaat hun moedertaal verloren omdat ze zich aanpassen aan de lokale manier van communiceren. Ook televisie en internet doen de kleinere talen geen goed. Zo is kort geleden de taal Bo, gesproken op de Andaman Eilanden uitgestorven nadat de laatste spreker stierf.

De talen van India zijn verzameld in een encyclopedie. Vooral universiteiten en onderzoeksinstellingen zullen het vijftig delen tellende werk aanschaffen, als een momentopname van de situatie aan het begin van de 21ste eeuw.