Voetbalcommentaar racistische trekjes


Voetbalcommentatoren denken in stereotypen. Donkere spelers zijn ‘sterk’, latino’s niet zo slim qua spelletje.

Dat is de conclusie van Jacco van Sterkenburg van de Universiteit Utrecht. Hij deed een promotieonderzoek naar de herkomst van spelers in de sportmedia.

Latino's 'Uit op eigen gewin'. Foto: Jimmy Baikovicius.
Daarbij ontdekte hij dat de commentatoren op de Nederlandse televisie licht racistische trekjes vertonen.

Voor het onderzoek analyseerde Van Sterkenburg het voetbalcommentaar van RTL Voetbal in het seizoen 2007/2008. Daarin roemden de commentatoren bij spelers van Surinaamse herkomst opmerkelijk vaak hun lichamelijke kracht. Spelers uit Latijns-Amerika komen er slechter van af; ze worden geregeld omschreven als tactisch niet zo sterk of in de eerste plaats ‘uit op eigen succes’.

Toch zijn commentatoren over het algemeen opmerkelijk neutraal. Er wordt bijvoorbeeld vrijwel geen onderscheid gemaakt tussen allochtone en autochtone spelers.

Follow Faqtman on Twitter