Slimmerik is anders


Intellectueel begaafde mensen hebben niet alleen een hoger IQ maar ook een andere persoonlijkheid, blijkt uit onderzoek.

Sinds jaar en dag is ongeveer twee procent van de bevolking hoogbegaafd. Het zijn de mensen die met twee vingers in hun neus het gymnasium halen, complexe materie snel onder de knie hebben, en vaak met inventieve ideeën komen.

Maar wat maakt iemand eigenlijk intellectueel begaafd? Draait het allemaal om een hoge intelligentie of spelen er ook andere factoren zoals persoonlijkheidstrekken een rol? Deze vraag stond centraal in een onderzoek van de Universiteit van Haifa in Israel.

Aan het onderzoek deden 802 Universitaire studenten mee, waarvan 374 cognitief begaafde en 428 gemiddeld intelligente studenten. Alle proefpersonen werden onderworpen aan verschillende tests om hun persoonlijkheid en mentale gezondheid in kaart te brengen. En wat bleek?

Er werd geen verband gevonden tussen intellectuele begaafdheid en mentale gezondheid. De begaafde proefpersonen hadden dus evenveel psychische problemen als de gemiddeld intelligente proefpersonen, maar ze verschilden wel van elkaar wat betreft persoonlijkheid. Zo scoorden de hoogbegaafden hoger op de persoonlijkheidstrek ‘Openheid’, wat betekent dat ze nieuwsgieriger, origineler en creatiever waren, en dat ze een breed scala aan intellectuele en artistieke interesses hadden.

Verder bleek dat de begaafde studenten lager scoorden op de persoonlijkheidstrek ‘Neuroticisme’. Ze waren dus emotioneel stabieler en minder gevoelig voor stress, onrust en spanningen dan de gemiddelde studenten.

En ten slotte bleek dat de begaafde proefpersonen lager scoorden op de persoonlijkheidstrek ‘Vriendelijkheid’. Ze waren dus minder altruïstisch, warm, hulpvaardig, voorkomend en bescheiden dan de gemiddelde studenten.

Kortom: Hoogbegaafde mensen onderscheiden zich niet alleen door hun intelligentie maar ook door hun persoonlijkheid. Ze zijn doorgaans nieuwsgierig, hebben een brede intellectuele interesse, zijn emotioneel stabiel, kunnen goed omgaan met spanningen, maar blinken niet uit in vriendelijkheid en altruïsme.

Bron: Personality en Individual Differences. Foto: Pressmaster, Dreamstime