Twee nieuwe elementen


Heb je voor je examen scheikunde het hele periodiek stelsel der elementen uit je hoofd geleerd, veranderen ze het.

De kogel is door de scheikundige kerk: er komen twee elementen bij. De The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) heeft dat net bekend gemaakt.

Marie Curie, ontdekker van het element Curium.
De nieuwkomers zijn flerovium (genoemd naar Georgy Flyovov) en moscovium (genoemd naar de vindplek Moskou).

Je zult de twee nieuwe atomen echter niet aantreffen in een gemiddeld scheikundelaboratorium. Om ze te maken, moet je plutonium of curium atomen bombarderen met calcium neutronen. De reactie die dan plaats vindt, levert de twee nieuwe stoffen op. Ze bestaan overigens maar heel even. De nieuwkomers in het periodiek stelsel kunnen slechts een paar milliseconden bestaan, voor ze uit elkaar vallen en copernicium ontstaat.

De goedkeuring voor de nieuwe elementen is dan ook vooral van belang voor scheikundig onderzoek. De ontdekkers wacht in ieder geval eeuwige roem.

Follow Faqtman on Twitter