Toiletrollentekort in Venezuela


Het Zuid-Amerikaanse land Venezuela staat er economisch nog veel slechter voor dan wij. Ondanks enorme oliereserves heeft het land aan van alles te kort, zelfs aan toiletpapier. Venezuela wordt al jaren met harde hand geregeerd door socialisten. Eerst door Hugo Chavez, die eerder dit jaar overleed. Zijn opvolger is Nicolas Maduro, die de linkse koers voortzet.

Een van de speerpunten van het beleid is om prijzen vast te stellen voor allerlei consumentengoederen. Dat stelsel moet garanderen dat ook de armste mensen alles kunnen kopen. Soms worden die prijzen zo laag vastgesteld, dat producenten daar niet voor kunnen leveren. Dat is nu gebeurd met toiletpapier, waarvan in het hele land vrijwel niets meer te krijgen is.

Slechts mondjesmaat komt er papier in de winkel, wat vervolgens gelijk lange rijen oplevert en consumenten die de weinige pakken papier hamsteren.

Volgens Maduro komt het tekort niet door zijn beleid, maar is de rechtse oppositie verantwoordelijkheid. Die zou met de fabrikanten van toiletpapier onder één hoedje spelen en een tekort creëren om zo het land te destabiliseren. Hij kondigde op de nationale televisie aan om 50 miljoen rollen toiletpapier te gaan importeren om het land weer een schone bibs te geven.