Superplaneet in zonnestelsel?


Hoeveel planeten zijn er in ons zonnestelsel? Acht, volgens de huidige telling. Negen, als de theorie van twee Amerikanen klopt.

Vijf jaar geleden zakte het aantal planeten in ons zonnestelsel van negen naar acht. Pluto bleek bij nader inzien toch geen planeet, maar weinig meer dan een stuk steen. Maar de kans dat we binnen twee jaar weer op negen zitten, is aanzienlijk. Dat denkt professor Daniel Whitmire van de University of Louisiana. Hij is overtuigd dat we nóg een planeet in ons zonnestelsel hebben.

Bekende planeten uit ons zonnestelsel: Mercurius, Venus, Aarde en Mars.

Hij komt samen met collega sterrenkundige John Matese tot die conclusie na de bestudering van meteoren. Die lijken aan de rand van ons zonnestelsel een ‘knik’ te maken. Dat betekent dat daar iets moet zijn dat zwaartekracht heeft. En niet zo’n klein beetje ook, aan de baan van de meteoren te zien zou het object vier keer zo groot als Jupiter moeten zijn. Binnen twee jaar hoopt hij het bestaan met hulp van data van Nasa te kunnen bewijzen.

Volgens de professor gaat het waarschijnlijk om een gasplaneet bestaande uit helium en waterstof die helemaal aan de rand van ons zonnestelsel ligt, 15.000 keer zo ver van de zon als de aarde. Het object zal relatief warm zijn, rond de -73 graden. Dat het ding niet kouder is, komt omdat er nog een hoop warmte in opgesloten zit van het ontstaan van ons zonnestelsel.

Een naam hebben de ontdekkers ook al bedacht voor de planeet: Tyche, naar de Griekse godin van het lot.

Follow Faqtman on Twitter