Studenten blunderen op tekst


Eerstejaars hbo- en universitaire studenten maken vele tientallen fouten per A4’tje van 500 woorden. Dat blijkt uit een steekproef van twintig hbo’ers en tien wo’ers. Hbo-studenten maakten gemiddeld 81 fouten, hun universitaire tegenhangers bleven steken op 42.

Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject om meetmethodes voor schrijfvaardigheid te vinden. De Groningse onderzoekers Anouk van Eerden (Hanzehogeschool Groningen) en Mik van Es (Rijksuniversiteit Groningen) hebben naast deze methode ook een online-taalvaardigheidsprogramma ontwikkeld dat het aantal fouten in korte tijd met twintig procent terugdringt.

Dat eerstejaarsstudenten slecht schrijven is een klacht van alle tijden, maar tot nu toe was het nooit gelukt een methode te ontwikkelen om het aantal fouten in een tekst objectief vast te stellen. Het gaat vooral om verkeerde woorden, overbodige woorden, niet lopende zinnen, onlogische alinea-indelingen en foute interpunctie. Missers met d/t komen relatief weinig voor.

Anouk van Eerden: ‘De aantallen fouten zijn bijna niet voor te stellen. Studenten hebben kennelijk nooit geleerd om een stukje tekst zonder fouten te schrijven. Het gaat niet alleen om die fouten. De inhoud van een tekst wordt gedragen door de vorm. Als die slecht is, schiet de inhoud ook alle kanten op. We hebben studenten een oordeel over de kwaliteit van elkaars teksten laten geven en dan blijkt dat ook bij studenten zelf het aantal fouten een groot effect heeft op dat oordeel.’