Rijken vinden geld belangrijk


Waarom worden sommige mensen rijk en zijn anderen veroordeeld tot een leven lang op een houtje bijten? Wetenschappers proberen die vraag te beantwoorden in een serie experimenten waarbij mensen geld kunnen winnen en verliezen. Aan Stanford universiteit in de Verenigde Staten doen proefpersonen een spelletje waarbij ze steeds moeten kiezen tussen twee foto’s. Met sommige foto’s kun je veel geld winnen, met sommige weinig. Datzelfde geldt voor het verliezen van geld.

Gedurende het spel kunnen deelnemers leren welke foto’s geld opleveren of kosten. Een kleine groep mensen wordt daar erg goed in en kan na verloop van tijd behoorlijk goed spelen. Ze zijn al snel ‘rijk’. Uit interviews met de proefpersonen blijkt dat deze personen ook in het echte leven gemiddeld veel meer geld hebben dan hun medespelers.

Daaruit concluderen de onderzoekers dat mensen die geld belangrijk vinden, altijd wel een manier ontdekken om er veel van te verdienen. Andere factoren, als opleiding en geheugen speelden geen rol bij het verzamelen van veel geld, althans in het spel.

Nog een opmerkelijke ontdekking tijdens het spel: mensen die daar veel geld verloren door voor de verkeerde foto’s te kiezen, waren ook in het echte leven niet zo handig met geld. Ze hadden over het algemeen behoorlijke schulden. Je zou dus kunnen concluderen dat hoe je met geld omgaat in je karakter zit gebakken.