Pester draagt vaak wapen


Kinderen en jongeren tussen de 11 en de 21 jaar die betrokken zijn bij pesten – als pester, gepeste of beide – dragen vaker een wapen dan leeftijdgenoten die niet pesten of gepest worden. Dat concluderen de Leidse onderzoekers in een artikel dat in JAMA Pediatrics is verschenen.

De onderzoekers kwamen tot hun conclusie op grond van 22 eerdere onderzoeken naar slachtoffers van pesten onder 257.179 kinderen. Uit al deze onderzoeken filterden ze de relatie tussen pestgedrag en het dragen van een wapen.

Eerder onderzoek suggereerde al dat pestgedrag gerelateerd is aan het dragen van wapens, nu is het bewijs daarvoor verder verstevigd. Slachtoffers willen zich mogelijk beschermen met een wapen, pesters dragen er mogelijk juist een om anderen te bedreigen of te intimideren. Bij adolescenten die beide rollen kennen, spelen wellicht beide redenen een rol. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat adolescenten die wapens dragen ook vaker betrokken raken in vechtpartijen, vaker gewond raken en vaker in het ziekenhuis belanden.

Pesten schept dus niet alleen een onveilige situatie voor de puber die wordt gepest, het kan indirect ook de veiligheid van anderen, op school en daarbuiten, bedreigen: die van medeleerlingen, personeel en buitenstaanders.