Pandapoep tegen energiecrisis


Bacteriën uit pandapoep kunnen houtsnippers en ander taai plantenafval helpen omzetten in biobrandstoffen.

Brandstoffen gemaakt uit planten, leken hét antwoord op het onherroepelijke opraken van fossiele brandstoffen als aardgas en olie. Jammer maar helaas, de gewassen nodig voor zulke biobrandstoffen nemen te veel landbouwgrond in die ook kan worden gebruikt voor voedselplanten. Mensen moeten ook eten.

Straks: een panda in je tank?

Een oplossing zou zijn om allerlei als voedsel minderwaardige planten die overal groeien of ´biomassa´-afvalstromen als houtsnippers in te zetten voor biobrandstof. Alleen zitten die vol lignocellulose, de stof die houtige planten hun stevigheid geeft. Prima energierijk, maar notoir lastig af te breken tot de simpele suikers waaruit door gisting biobrandstof is te maken (zie uitleg biomassa). Volgens Amerikaanse biochemici, die een studie daarover presenteerden op het jaarlijkse congres van het Amerikaanse scheikundige genootschap ACS eind augustus, kan hiervoor hulp komen uit onverwachte hoek. Reuzenpanda´s, de populaire knuffelige zwart-witte beren uit China, eten vrijwel uitsluitend bamboe. De dieren verteren de uitzonderlijk taaie planten vol lignocellulose met behulp van speciale micro-organismen in hun darmen, denken biologen, net zoals koeien en kakkerlakken dat doen.

De groep onderzoekers van de staats-universiteit van Mississippi in de VS demonstreerden eerst dat biomassa waaraan pandapoep werd toegevoegd in gewicht afnam en dus blijkbaar werd afgebroken. Vervolgens isoleerden zij met behulp van geavanceerde technieken twaalf soorten bacteriën uit pandpoep, die waarschijnlijk behoorlijk goed zijn in lignocellulose afbreken.

Onderzoek naar de enzymen en andere chemische stoffen waarmee de speciale bacteriën dat klaarspelen, vormt volgens onderzoeksleidster Ashli Brown een eerste stap op weg naar het omzetten van afval-biomassa in waardevol biobrandstof. Tegelijk wees Brown op het belang van bescherming van zeldzame soorten als de panda: ´Zulke soorten kunnen stoffen leveren waarvan wij afhankelijk zijn.´

De onderzoekers bedankten dan ook alvast in hun presentatie de twee panda’s uit de dierentuin van Memphis die hun poep aan de wetenschap schonken, YaYa en LeLe.

Bron: Mississippi State University; Beeld: Flickr.