Ogen behouden? Zelf vuurwerk afsteken!


Hoeveel mensen raken vanavond hun ogen kwijt door vuurwerk? We doken in de statistieken voor antwoord.

Tijdens de jaarwisseling 2008-2009 waren er in het hele land 315 vuurwerk-oogletsels, 25 per provincie. Van de slachtoffers heeft 43 procent zelf vuurwerk afgestoken, 57 procent is omstander. Wil je dus de kans vergroten om je ogen te houden, steek dan vooral zelf vuurwerk af.

oog Science Photo Library

Tijdens de laatste jaarwisseling zijn in Nederland als gevolg van vuurwerk in totaal 21 ogen volledig blind geworden (2011: 24). Meerdere ogen moesten operatief verwijderd worden. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) pleit er dan ook voor om consumentenvuurwerk te verbieden.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben oogartsen in Nederland voor het eerst het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk) landelijk geregistreerd. Dit op initiatief van het NOG waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.Ter vergelijking: bij Amerikaanse beroepsmilitairen tijdens vier jaar oorlog in Irak is maar twee keer zo veel oogletsel geconstateerd.

Follow Faqtman on Twitter