Noodhulp verpest landen


Noodhulp heeft niet alleen maar positieve, maar ook onverwachte negatieve effecten, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Tilburg. Landen die hulp ontvangen, geven minder uit aan gezondheidszorg en onderwijs. Militaire uitgaven nemen zelfs licht toe.

Een toename van 1 procent in humanitaire hulp blijkt de overheidsuitgaven aan onderwijs met 0,5 procent af te doen nemen. Met een vertraging van een jaar nemen ook de uitgaven aan gezondheidszorg met 0,47 procent af.

Wat het mechanisme is achter deze onbedoelde effecten van hulp, kon de universiteit nog niet vaststellen. Een redelijke verklaring zou kunnen zijn dat met de noodhulp de prikkels voor overheden afnemen om zelf de noodlijdende bevolking te helpen. Ze krijgen meer vrijheid publieke gelden in hun eigen belang te spenderen.

Humanitaire hulp bereikt over het algemeen wel haar doel van het helpen van mensen in nood, aldus het onderzoek. Het verhogen van humanitaire hulp met 1 procent leidt tot een stijging van de dagelijkse voedselconsumptie met 100 kilocalorieën per persoon. De levensverwachting neemt met zes jaar toe.