Nieuw elementair deeltje gespot


Atlas experiment CERN

Deeltjesfysici bij CERN in Genève hebben waarschijnlijk de eerste tekenen van een nog onbekend zwaar elementair deeltje gevonden. Tijdens botsingen van protonen in de deeltjesversneller hebben ze een lichte overmaat van hoogenergetische fotonen gevonden. Voor leken stelt dat niets voor, maar deeltjesonderzoekers worden daar zeer opgewonden van.

CERN is bekend omdat daar in 2012 het Higgs Boson werd gevonden. Dat deeltje verklaart waarom atomen massa hebben, maar de deeltjes waaruit het is opgebouwd niet. Het hele universum lijkt gevuld te zijn met deze bosonen en alle objecten met massa hebben er wisselwerking mee.

Dergelijke deeltjes zijn tegelijk zeer moeilijk aan te tonen. Ze vallen heel snel uit elkaar. Alleen als je protonen met grote snelheid op elkaar laat botsen, zijn ze eventjes zichtbaar. Het vermoeden is dat er ook andere bosonen zijn, behalve van het type Higgs. Maar die zijn zo mogelijk nog moeilijker op te sporen.

Nu is dat toch gelukt. Tijdens botsingen kwam iets meer gammastraling vrij dan de wetenschappers verwachtten. Het was zo weinig dat het als statistische afwijking gezien zou kunnen worden. Ware het niet dat dezelfde afwijking meerdere keren voorkwam. Er is dus nog een boson dat gammastraling produceert als hij uit elkaar valt, concludeert CERN nu.

Wat hebben we daaraan? Dankzij dit soort ontdekkingen leren we steeds meer over de structuur van ons universum. Een groot deel van de materie zien we niet, we kunnen alleen vermoeden dat het bestaat door hoe andere materie zich gedraagt. Door in deze mysterieuze wereld door te dringen, leren we over de ruimte zelf, wat zorgt dat we ook beter leren begrijpen waar de planeten, sterren en wijzelf vandaan komen.