Niet voor galg en rat


‘Oh, die is zeker te vroeg bij zijn moeder weggehaald.’ Deze veelgehoorde verklaring voor psychologische problemen blijkt psychologie van de koude grond. Ratten die kort na de geboorte bij hun moeder worden weggehaald, worden in ieder geval niet stressgevoeliger.

Foto: Nature's Buddy.
Ook ontwikkelen hun hersenen zich niet anders dan bij babyratten die bij hun moeder blijven. Volgens onderzoekster Henriëtte Hulshof van de Rijksuniversiteit Groningen is de ontwikkeling van stemmingsstoornissen waarschijnlijk het resultaat van complexe interactie tussen erfelijke eigenschappen, sekse, pre- en postnatale ontwikkelingsfactoren en stresservaringen in het latere leven. In een experiment stelde Hulshof vrouwelijke en mannelijke ratten bloot aan allerlei soorten stress.

Zoals verwacht ontwikkelden vrouwtjes een veel hogere stresshormoonspiegel dan hun mannelijke soortgenoten. Maar dit had minder gevolgen dan vooraf bedacht. De vrouwtjesratten sliepen bijvoorbeeld niet slechter dan mannetjesratten. Ook waren er geen belangrijke verschillen in de aanmaak van nieuwe hersencellen.

Follow Faqtman on Twitter