Weinigen doen, praten Yoda als


Hoe we een zin maken, lijkt logisch. Iemand gooit stenen in het water, dus je zegt ‘jij gooit stenen’. Toch bouwt een meerderheid van de talen in de wereld een zin anders, ontdekten taalkundigen van het Santa Fe-Institute in de Verenigde Staten.

In de belangrijkste talen van de wereld, 2135 in totaal, zeg je in 1008 ‘jij stenen gooit’. Daaronder Koreaans en Farsi (Iraans). De Nederlandse zinsbouw is dus in de minderheid op aarde. Slechts 769 andere talen bouwen een zin op onze manier.

Dan zijn er nog de exoten; in 164 talen zeg je ‘gooit jij stenen’. Sprekers van 16 talen maken er ‘stenen gooit jij’ van. Het meest zeldzaam zijn de 14 talen waarin je zegt ‘stenen jij gooit’. Deze manier van spreken is het meest bekend van meester Yoda uit de Star Wars films. Dus zullen de sprekers van deze talen wel zeer diepe denkers zijn.

De analyse van 2135 talen staat deze maand in het vakblad PNAS.

Follow Faqtman on Twitter