Mars ooit een derde water


Een oceaan heeft eens een derde van het oppervlak van Mars bedekt, denken wetenschappers Waar is het water gebleven?

Nu is het een stoffige rode woestijn, maar Mars was ooit ontzettend nat en regenachtig, dat maakte een groep Amerikaanse wetenschappers dit weekend bekend. Er was op de rode planeet zelfs een oceaan die zich uitstrekte over 36 procent van het oppervlakte. Rond de 3,5 miljard jaar geleden bevatte deze oceaan 48 miljoen kubieke kilometer water; gemiddeld was hij 1800 meter diep.

Was dit ooit Mars? Wetenschappers denken dat een groot deel van de planeet met water was bedekt.
Was dit ooit Mars? Wetenschappers denken dat een groot deel van de planeet met water was bedekt.

De ontdekking is gebaseerd op een gedetailleerde studie van de opgedroogde rivierdelta’s en duizenden rivierdalen op het oppervlak van Mars. Wetenschappers van de Universiteit van Colorado, die het onderzoek uitvoerden, weten niet zeker waarom het water is verdwenen, maar dát het op Mars nat was, staat voor hen vast. Onderzoeksleider Dr. Brian Hynek, die over zijn vinding deze maand publiceert in het tijdschrift Nature Geoscience, denkt dat Mars waarschijnlijk ooit een watercyclus had met water in rivieren en oceanen dat verdampte om uiteindelijk wolken te vormen in de atmosfeer. En als je wolken hebt, dan regent het.

De Mars-oceaan bevatte ongeveer een tiende van al het water in de aardse oceanen. Ter vergelijking: Mars heeft een omvang van iets meer dan de helft van de aarde. Komt natuurlijk de hamvraag: betekende al dat water dat er leven op Mars was? Hynek denkt van wel, volgens hem moeten de oceanen hebben gewemeld van de microben. In de tijd waarin Mars nog oceanen had, begon ook het leven op aarde, waarschijnlijk in de oceanen.

Mars nu: droog, dood en totaal geen atmosfeer.
Mars nu: droog, dood en totaal geen atmosfeer.

Tijdens de studie ontdekten wetenschappers rond de 40.000 rivierdalen – vier keer meer dan eerder gesignaleerd. Waar de rivieren in de oceaan stroomden, ontstonden delta’s. Die zijn nog zichtbaar.