Koeienscheet zichtbaar gemaakt


methaan

Onderzoekers in Zweden hebben een speciale camera ontwikkeld die het broeikasgas methaan zichtbaar kan maken. Door middel van infrarood sensoren en spectrometrische metingen ‘ziet’ deze camera de uitstoot van methaan zelfs bij een schoorsteen op honderd meter afstand. Zo wordt het ontdekken van vervuilers wel heel erg makkelijk, schrijven de uitvinders in Nature Climate Change.

Methaan is een krachtig broeikasgas met meer dan twintig maal zo hoog broeikaseffect als kooldioxide. Het komt vrij bij aardgaswinning en in moerasgebieden, maar ook runderen en andere herkauwers stoten het uit in de vorm van flatulentie. Door klimaatverandering komt bovendien steeds meer methaan vrij uit permafrost en van de zeebodem. Om te onderzoeken hoe dit precies gaat, is het nodig de emissies zo nauwkeurig mogelijk waar te nemen. Maar dat is niet zo makkelijk, satellietmetingen zijn vaak te grof om de bronnen precies te lokaliseren.

De camera is zeer gevoelig en zorgt methaan zelfs dichtbij de bodem zichtbaar en meetbaar is, en met een veel hogere resolutie dan voorheen. Het kan zelfs worden gebruikt voor het vinden van kleine bronnen van methaan. Een test wees uit dat methaan als een soort dikke vloeistof uit de open ramen van een koeienstal naar buiten liep (foto). Ook de hoeveelheid methaan konden de wetenschappers uitrekenen met behulp van de camera. De 18 De koeien in de stal produceerden 43 milligram methaan per seconde, wat overeenkomt met 77 kilo gas per koe per jaar.

Het is de bedoeling om met de camera op stap te gaan om een beter beeld van methaanvervuiling te krijgen. Daartoe zal de universiteit de technologie ter beschikking stellen aan andere onderzoekers. De camera is in detail omschreven in Nature Climate Change.