Kanker belangrijkste doodsoorzaak rijke landen


dood

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in de rijkste staten geworden. Landen met een laag en gemiddeld bruto binnenlands product lopen in dit opzicht achter. Daar zijn hart- en vaatziekten de grote killers. In arme Nederlandse wijken overigens ook.

De wereld maakt een nieuwe overgang door naar niet-overdraagbare ziekten, zeggen de auteurs van twee studies die net zijn gepresenteerd op het European Cardiologists Congress in Parijs. De onderzoeken zijn de eerste grootschalige, toekomstgerichte epidemiologische analyses van de evolutie van doodsoorzaken in landen over de hele wereld. Ongeveer 160.000 mensen tussen de 35 en 70 jaar deden tussen 2005 en 2016 mee met de onderzoeken.

Hart- en vaatziekten blijven wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. Ze zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van de sterfgevallen. Maar dat geldt niet langer voor de rijkste landen. Daar doodt kanker twee keer zoveel mensen als hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten waren goed voor een kwart van de sterfgevallen in de rijkste staten, tegen een derde voor kanker. In de landen met een gemiddeld inkomen zijn hart- en vaatziekten in 41 procent van de gevallen verantwoordelijk voor sterfte, tegen ongeveer 30 procent voor kanker. In de staten met het laagste BBP is het aandeel van hart- en vaatziekten in de totale mortaliteit 43 procent. De sterfte aan kanker ligt op ongeveer 17 procent, aldus de onderzoekers.