Is dit fort van koning Solomon?


Solomon

Archeologen hebben in de Israëlische Timna Vallei een stelsel van fortificaties gevonden uit de tiende eeuw voor Christus. Hoewel er geen geschreven bronnen zijn gevonden, speculeren ze dat dit wel eens een voormalig hoofdkwartier van de legendarische Solomon kan zijn. De koning die zowel in de Bijbel, Torah als Koran wordt genoemd als een van de machtigste en rijkste heersers van zijn tijd.

In het vakblad The Journal of Archaeological Science: Reports schrijven de archeologen van de Universiteit van Tel Aviv dat ze meerdere versterkte vestingen aantroffen, stallen voor ezels en – opmerkelijk – organisch materiaal uit dezelfde periode als de forten. Het past bij een verhaal uit het oude testament waarin wordt verhaald over een slag die Solomon uitvocht ten zuiden van Jeruzalem.

Toch is het gevaarlijk om een boek als de Bijbel als geschiedenisboek te lezen. Verhalen zijn aangedikt en misschien mooier gemaakt dan ze zijn. De Bijbelse Solomon vocht in dit gebied waarschijnlijk omdat er kopererts te vinden is, een belangrijk metaal in die tijd. Het zou de bron van zijn onmetelijke rijkdom kunnen zijn.

In 1885 schreef de Britse auteur H. Rider Haggard daar een fictie-boek over, King Solomon’s Mines. Dit zes keer verfilmde boek maakte van Solomon een legendarische figuur over de hele wereld. Sindsdien zijn er talloze pogingen geweest om sporen van Solomon terug te vinden. Zelfs National Geographic deed in 2002 een duit in het zakje. Maar de Israëlische archeologen hadden meer succes.

Ze vonden fortificaties die waarschijnlijk deel uitmaakten van een netwerk van handelsposten en verdedigingswerken. In stallen gemaakt voor lastdieren vonden ze zaden en ander organisch materiaal dat ooit als voer diende. Daaronder druivenpulp, dat schijnbaar over afstanden van honderden kilometers was aangevoerd, aangezien in de buurt geen druiven kunnen groeien. Dat duidt op een hoge organisatiegraad, schrijven ze. En ja, op rijkdom.