Honden verstaan gemiddeld 89 woorden


‘Zit’, ‘kom’, ‘hier’. Honden lijken behoorlijk wat te verstaan van wat we ze vertellen. Maar hoeveel precies? Dat wilden onderzoekers van Dalhousie University in Canada wel eens weten. Ze deden een proef en ontdekten dat honden best talig zijn en veel begrijpen van wat hun baasjes zeggen.

Voor het experiment zetten de Canadezen 165 honden en hun baasjes in. Die moesten aangeven in hoeverre hun honden bepaalde woorden konden begrijpen. De resultaten waren verbluffend. Een hond begreep 172 woorden, maar het gemiddelde was 89. Daaronder commando’s als ‘zit’, maar ook termen voor objecten, als ‘bal’.

Er waren tien woorden of uitdrukkingen die meer dan 90 procent van alle honden herkenden. Deze veel voorkomende woorden en zinnen omvatten de naam van de hond, evenals ‘zit’, ‘kom’, ‘braaf’, ‘neer’, ‘blijf’, ‘wacht’, ‘nee’, ‘ok’, en ‘laat het’.

Minder gebruikelijk was het voor honden om de namen van mensen te herkennen of complexe zinnen als ‘veeg je poten’. Maar, zo schrijven de onderzoekers in vakblad Applied Animal Behaviour Science, sommige honden hadden ook daar geen problemen mee. Vooral professionele honden, actief voor de politie of het leger, waren beter dan gezelschapshonden. Terriers leken de meeste moeite te hebben om veel woorden te begrijpen.

Overigens kan het nog gekker. Een Britse hond heeft een paar jaar geleden leren lezen.