Groene energie echt groen


Een centrale die zonne-energie opwekt, gebruikt veertig keer meer koper dan een gewone elektriciteitscentrale. Voor een park vol windmolens is veertien keer meer ijzer nodig dan voor een elektriciteitscentrale die wordt gestookt met fossiele brandstoffen.

Deze cijfers zijn afkomstig uit een studie van de universiteit van Trondheim (Noorwegen) naar het verbruik van ruwe materialen door conventionele centrales en installaties die hernieuwbare energie opwekken. Uit de studie blijkt dat het aanboren van alternatieve energiebronnen een ingewikkeld proces is waar veel milieuvervuiling bij komt kijken.

Toch valt die vervuiling in het niet bij de voordelen die de duurzame energie-opwekking daarna oplevert, berekenden de Noren. Vooral de op het gebied van uitstoot van fijnstof, broeikasgassen, vervuiling van oppervlaktewater en verstoring van ecosystemen doen windmolens en zonne-energie het zeer goed. Waar andere gewone centrales beginnen met vervuilen als ze zijn gebouwd, houden duurzame centrales dan juist op.

Wie onder alle cijfers een streep trekt en voor- en nadelen van elkaar aftrekt, houdt een duidelijk milieuvoordeel voor alternatieve energiebronnen over. Wellicht kan dat voordeel zelfs nog verder oplopen naar gelang de technologie verbetert. De onderzoekers hebben dan ook alleen maar de effecten berekend tot 2050.

Het onderzoek staat in Pnas.