Griekse stad in Pakistan?


munt Kalash

Archeologen hebben in Pakistan een stadje ontdekt waarvan de voormalige inwoners wel eens Grieks kunnen zijn geweest. In de Swatvalei in de provincie Khyber Pakhtunkhwa werden een fort, munten (foto), wapens en aardewerk gevonden die gedeeltelijk afkomstig lijken te zijn uit het gebied rond de Middellandse Zee. Het zouden overblijfselen kunnen zijn van legergroepen van Alexander de Grote, speculeren de ontdekkers.

In de omgeving van de vindplaats leeft het Kalash volk. Die zijn volgens hun eigen legendes afkomstig uit Griekenland. Het volk zou zijn ontstaan toen soldaten van Alexander de Grote achterbleven in de regio en met plaatselijke vrouwen trouwden. De Kalash zijn meerdere keren genetisch onderzocht. Of ze inderdaad gedeeltelijk Grieks zijn, is onderwerp van een heftig debat onder genetici.

Onderzoek uit 2014 lijkt aan te tonen dat rond 200 voor Christus Noord-Europees DNA aan de plaatselijke genenpoel is toegevoegd. Dat zou in de tijd van Alexander de Grote kunnen zijn.

De huidige opgraving, onder andere door de universiteit van Bologna (Italië) lijkt de theorie van Europese voorvaderen te ondersteunen. Maar de archeologen benadrukken dat het een bijzonder moeilijke opgraving is, waarbij verschillende stadjes op elkaar zijn gebouwd. De onderste laag is een voorhistorisch dorp uit de Gandhara periode. Daarop ligt een nederzetting uit de Maurya periode in India. Dan volgt het waarschijnlijk Griekse fort.

Pas een twaalfde van het fort is uitgegraven, er ligt nog voor minstens 30 jaar aan werk te wachten. Maar de vondsten tot nu toe zijn sensationeel. Zo werd in het dorp een boeddhistische tempel uit de derde eeuw voor Christus gevonden, een teken dat het dorp in religieus opzicht een smeltkroes was. De huidige inwoners zijn moslim of hebben hun eigen Kalash-geloof, dat meerdere goden kent.

Met de opgraving hopen de archeologen eindelijk wat meer houvast te krijgen als het om de Kalash gaat. Samen met de laatste DNA-onderzoeken lijkt deze ontdekking de theorie te ondersteunen dat hun voorvaderen inderdaad uit Europa kwamen, waarschijnlijk uit het huidige Duitsland. Of deze mensen met Alexander de Grote meekwamen, of dat het handelaren waren, zullen verdere ontdekkingen moeten bewijzen.