Goed rapport door juiste vrienden


Een goed rapport, hoe krijg je dat? Je best doen is een goed begin maar ook de juiste vrienden kunnen je helpen.

Zij komen er wel!
Zij komen er wel!

Goede cijfers krijg je door goed je best te doen op school, een paar ouders die achter je broek aan zitten wanneer je niet wil werken en een goede school. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat naast al die noodzakelijke inspanning er nog iets is dat je schoolresultaten kunnen beïnvloeden: Goede vrienden. En dan niet de goede vrienden die je af en toe kunnen matsen omdat pa of ma in het schoolbestuur zit, maar goede vrienden uit de klas.

Volgens het onderzoek zijn vrienden op school en in de klas beter voor een kind dan vrienden buiten school. Het zou de sleutel zijn tot nog betere schoolresultaten. Het onderzoek werd uitgevoerd met een gevarieerde groep met zowel jongens als meisjes met verschillende etnische achtergronden. Zij hielden jarenlang een dagboek bij waarin ze hun dagbesteding noteerden. De schoolresultaten van de leerlingen die meer vrienden in school zagen, waren beter dan die van leerlingen die buiten de school om vrienden hadden gemaakt.

Volgens de onderzoekers is dit makkelijk te verklaren. Zo zouden vrienden op school meer prestatiegericht zijn en kunnen kinderen op die manier ook samen studeren en andere school-activiteiten ondernemen. Hoewel ze dus minder belangrijk zijn voor de schoolresultaten willen de onderzoekers niet dat alle kinderen hun buitenschoolse vriendschappen verbreken. Die zijn immers nog steeds belangrijk voor hele andere (sociale) zaken.

Foto: Flickr