‘Getrouwde Jezus’ op losse schroeven


De ontdekking van een stuk papyrus waarop staat dat Jezus was getrouwd, wordt steeds meer in twijfel getrokken. Volgens een vooraanstaande historicus is het tekstje in oud-Koptisch vrijwel zeker een vervalsing. Er staan namelijk grammaticale fouten in.

Het nieuws dat Jezus getrouwd zou zijn geweest, sloeg drie weken geleden in als een bom. Een Amerikaanse onderzoekster had via een verzamelaar een stukje papyrus gekregen waarop een fragment van een onbekend evangelie stond. In de tekst was de zin ‘Jezus zeide tot hen: mijn vrouw’ te lezen. Dat zou betekenen dat de Bijbel wellicht was gecensureerd, daarin wordt geen echtgenote genoemd.

De tekst die moet aantonen dat Jezus getrouwd was. Foto: Foto: Karen King.

Geen sprake van, zegt Andrew Bernhard van de universiteit Oxford (GB). Hij is een autoriteit op het gebied van niet-Bijbelse evangeliën. Volgens hem is de tekst een samenraapsel van zinnen uit een andere tekst uit die tijd, het evangelie van Thomas. Hier en daar zijn zinnen aangepast omdat anders op zou vallen dat het een vervalsing is. Juist die aanpassingen tonen aan dat de tekst niet is bewerkt door iemand die oud-Koptisch machtig is.

Woorden en zinsconstructies zijn vaak krom of ze slaan de plank volledig mis. Een beetje als een tekst die met Google Translator is vertaald. Bovendien heeft de vervalser soms de verkeerde woorden gekozen, waardoor onzintekst ontstaat.

Bernhard zegt dat een datering van de papyrus en de inkt daarop de doorslag moet geven. Maar hij is er al van overtuigd dat de onderzoekster is genept door een knappe vervalser die geen woord oud-Koptisch spreekt.

Follow Faqtman on Twitter