Gedachtentransplantatie gelukt


De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt bij het overbrengen van gedachten van mensen op computers. Proefpersonen kregen elektroden in de hersens geïmplanteerd die gedachten direct omzetten in digitale code. Door deze ontwikkeling kunnen mensen met een bewegingsbeperking in de toekomst protheses aansturen.

Maar zou je met deze technologie ook gedachten kunnen overbrengen van mens op mens? Zo ver is het nog niet, maar bij twee ratten is het al wel een beetje gelukt. Door Duke University (VS) werden twee ratten via elektrodes in de hersens en een dataverbinding met elkaar verbonden. Een van de twee ratten – in een Amerikaans laboratorium – was geleerd om één van twee handeltjes in te drukken voor water. De andere – in een laboratorium in Brazilië – kon dat trucje niet, maar deed het na overbrenging van de gedachtes van zijn collega via een internetverbinding toch.

Dat wil zeggen, hij drukte in 64 procent van de gevallen de juiste handel in. Dat is veel meer dan de tweede rat toevallig had gedaan. Bovendien was de ontvangende rat na afkoppeling van de dataverbinding zich weer totaal niet bewust van de mogelijkheid om het juiste handeltje in te drukken. De vaardigheden kwamen dus echt van zijn collega.

De volgende stap voor de onderzoekers is om hun experimenten ‘hoger’ op de evolutionaire ladder voort te zetten. Ze willen apen een implantaat geven en kijken of die elkaar via de hersenbrug een videospelletje kunnen laten spelen. Apen hebben een veel groter zelfbewustzijn dan ratten, zodat het spannend is of zij wel gedachten van een ander toelaten in hun hersenpan.

Het hele onderzoek is online na te lezen in Scientific Reports.