Gaan rijke landen betalen voor orkanen?


Een storm steekt op boven de Zuid-Chinese Zee. Gaan wij straks betalen voor de gevolgen?

Stel dat Bangladesh in 2014 door een extreem zware orkaan wordt getroffen, wie betaalt dan de schade? Een bepaling in het akkoord van Doha, waar de afgelopen week een vrijwel onzichtbare klimaattop plaatsvond, wijst er op dat wij de beurs mogen gaan trekken. In het akkoord is een hoofdstukje opgenomen over ‘verlies en schade’ door klimaatverandering, die moet worden gecompenseerd door landen met veel uitstoot.

De bewoording van het hoofdstukje is vaag en of er daadwerkelijk moet worden betaald is een kwestie van interpretatie. Maar toch is er wel degelijk sprake van een fonds waar rijkere landen 100 miljard dollar per jaar in storten en waaruit armere landen een vergoeding kunnen krijgen als ze kunnen aantonen dat ze slachtoffer zijn van klimaatverandering.

De orkaan Sandy, die afgelopen najaar voor grote schade zorgde aan de Amerikaanse oostkust, werd volgens sommige klimatologen veroorzaak door klimaatverandering. Had deze orkaan bijvoorbeeld delen van Mexico verwoest, dan had de regering daar een claim kunnen indienen bij het fonds. De lidstaten van de EU zouden dan via het fonds meebetalen aan de schade aan de andere kant van de wereld.

Het fonds moet nog worden opgericht en veel landen moeten het akkoord – inclusief de verplichting om jaarlijks geld op te hoesten – nog ratificeren. De kans dat het plan nog sneuvelt is dus groot, maar de toon is gezet: arm wil dat rijk gaat betalen.

Follow Faqtman on Twitter