Emancipatie voor Christus


Oostenrijkse archeologen hebben een graf ontdekt uit de bronstijd (3800-600 voor Christus) van een vrouw die vrijwel zeker metaalbewerkster was. Ze was begraven met een aantal van haar werktuigen, zoals toen gebruikelijk was. Het is voor het eerst dat een vrouw uit deze tijd met een ‘mannenberoep’ is gevonden.

De vrouw lag op 145 centimeter diepte in een grafveld met 14 andere graven in de buurt van het plaatsje Geitzendorf. Haar lichaam was flink samengedrukt, maar het is niet meer te achterhalen of dat voor of na haar dood is gebeurd. De smid was tussen de 45 en 60 jaar oud toen ze stierf.

Volgens de archeologen, van het Urgeschichtemuseum Asparn zet deze ontdekking de hele traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen in de bronstijd op zijn kop.

Follow Faqtman on Twitter