Dyslexie is meer dan leesblindheid


dyslexie

Mensen die last hebben van dyslexie herkennen de vormen en samenhang van letters moeilijker dan anderen. Ze lezen langzamer en moeizamer dan de gemiddelde persoon. Met intellect heeft het niets te maken, in de hersens blokkeert iets, waardoor de verwerking van tekst minder snel gaat. Maar die blokkade veroorzaakt nog meer problemen, hebben onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de VS ontdekt. Ze publiceren erover in het vakblad Neuron.

Als mensen iets nieuws meemaken, zoals het leren kennen van een persoon, of het zien van een symbool, dan werken onze hersens op de toppen van hun kunnen. We proberen zoveel mogelijk informatie over het nieuwe fenomeen te weten te komen en slaan dat op. Kinderen die leren lezen, krijgen informatie over de klank, vorm en functie van letters en bundelen die informatie in hun geheugen. Dan hoeven de hersens dat later niet iedere keer opnieuw te doen als een kind een stuk tekst leest.

Bij mensen met dyslexie gaat dat proces fout. Het is alsof ze dezelfde les over letters iedere keer opnieuw moeten leren, ontdekten de onderzoekers van MIT. Ze zagen op hersenscans dat het niet alleen voor tekst geldt, bij dyslectici gaat datzelfde proces van analyseren en opslaan ook mis bij het zien van andere objecten die ze al kennen, zoals de gezichten van mensen. Toch zijn mensen met dyslexie niet slechter in het herkennen van gezichten, werd tijdens hetzelfde onderzoek ontdekt.

Blijkbaar hebben hun hersens zich aangepast om het gemis op een andere manier op te vangen. De onderzoekers denken dat deze compensatie een oude evolutionaire ontwikkeling is. Lezen, aan de andere kant, is voor de mens relatief nieuw, vandaar dat dyslectici daar nog wel moeite mee hebben. Wacht enkele miljoenen jaren en dat probleem zou ook opgelost kunnen zijn. De hersens hebben zich dan aangepast aan een minder goed werkend mechanisme.