Duitsers hebben nieuwe kilo


De kilo is de kilo niet meer. Het oergewicht van precies 1 kilo dat in Parijs wordt bewaard is de afgelopen eeuw lichter geworden. Tijd voor een nieuw gewicht der gewichten. Wie hebben dat zeer nauwkeurige klusje geklaard? De Duitsers natuurlijk.

De nieuwe kilo. Foto: Scientific and Industrial Research Organisation of Australia.
Het hebben van een zeer nauwkeurig gewicht van precies 1 kilo is zeer belangrijk voor de wetenschap, techniek en handel. Alle andere gewichten en zelfs de tijdmeting kunnen daarvan worden afgeleid en gekalibreerd. Meer dan een eeuw diende daarvoor de oerkilo van Parijs, gemaakt van platina en iridium, maar de Duitsers hebben die positie overgenomen. Het weerspiegelt de veranderende machtsverhoudingen in Europa.

De Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig liet in Australië een kogel maken van puur silicium. Omdat precies bekend is hoeveel een atoom van die stof weegt, kon dat zeer nauwkeurig worden gedaan. De kogel is nagemeten en bevat precies genoeg moleculen. Daarmee weegt het ding exact 1 kilo.

De kilo is een van de zeven natuurkundige basiseenheden, een eenheid waarvan alle metingen op aarde kunnen worden afgeleid. De andere zes zijn de meter, de seconde, ampère, kelvin, mol en de candela. Daarmee meet je respectievelijk lengte, tijd, elektrische stroom, temperatuur, hoeveelheid stof en de intensiteit van licht.

Bron.

Follow Faqtman on Twitter