Doofheid versnelt geestelijke achteruitgang


De hersens lijken in zekere zin op spieren. Als je ze niet gebruikt, dan worden ze slapper. Vooral ouderen moeten hun hersens trainen door met andere mensen te spreken of puzzels te maken. Op die manier blijven ze langer geestelijk gezond, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Één van de factoren die tegen een oudere kan werken, is doofheid, zo toont Amerikaans onderzoek aan.

Aan het Johns Hopkins Center on Aging and Health in Baltimore werden 2000 ouderen getest die bij aanvang van het onderzoek gemiddeld 77 jaar waren. Ze waren allemaal geestelijk fit en woonden zelfstandig. Iets meer dan de helft had last van beginnende doofheid. Met testen werd vastgesteld hoe vlot ze spraken en hoe scherp ze geestelijk waren.

Zes jaar na het eerste onderzoek werden de ouderen opnieuw getest. De uitkomst was dramatisch: de slechthorende deelnemers waren gemiddeld 25 procent sneller geestelijk achteruit gegaan dan de horenden. Vooral de concentratie was ernstig verzwakt: dovigheid zorgde daar voor 41 procent mindere scores. Wie minder begint te horen, kan dus maar beter een hoortoestelletje kopen, blijkt uit het onderzoek. Dat werd gepubliceerd in het vakblad JAMA Intern Med.